Oferty

Nr oferty: 0504981
Cena za m²: 9,30 PLN
Rynek: Wtórny
Cena: 45 000 PLN
Pow. całkowita: 4840.00 m²
Cena za m²: 9 PLN
Prąd: W drodze
Gaz: Brak
Kanalizacja: W drodze
Szambo: Nie
Woda: W drodze
Zabudowa: Niezabudowana
Balkon: (Brak informacji)
Internet: ---
Piwnica: ---
Gaz: Brak
Kanalizacja: W drodze
Woda: W drodze

Opis

DZIAŁKI BUDOWLANE POŁOŻONE POD LASEM,
OK. 10 KM OD SZCZECINKA.

Działki budowlane, bardzo ładnie położone pod lasem, na skraju wsi, w sąsiedztwie zabudowań mieszkalnych. Teren porośnięty trawą.

Aktualnie na terenie gmina Grzmiąca nie ma planu zagospodarowania przestrzennego.
Dla każdej z działek została wydana decyzja o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego z zespołem budynków gospodarczych i garażowych.
W decyzji ustalono warunki i wymagania kształtowania ładu przestrzennego (m. in):
1. Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego, wolnostojącego:
- budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojący, parterowy, dopuszcza się poddasze użytkowe i podpiwniczenie;
- szerokość elewacji frontowej: do 12 m;
- wysokość głównej kalenicy: do 7,5 m;
- wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej, jej gzymsu lub attyki: do 4,5 m;
- pokrycie dachowe: dachówka lub blachodachówka;
- geometria dachu: dach symetryczny dwuspadowy (kalenica zlokalizowana równolegle lub prostopadle do frontu działki) lub wielospadowy;
- kąt nachylenia połaci dachu - od 25 do 40 stopni;
- kolorystyka elewacji - kolory pastelowe i stonowane lub w naturalnych materiałach ceramicznych, drewnianych lub kamiennych;
- dopuszcza się budowę lukarn i okien połaciowych na połaciach dachu.
2. Budowa budynku gospodarczego, wolnostojącego:
- budynek gospodarczy wolnostojący, parterowy, nie dopuszcza się poddasza użytkowego;
- szerokość elewacji frontowej: nie ustala się, zgodnie z wymaganiami użytkowymi i funkcjonalnymi budynku;
- wysokość kalenicy: nie ustala się, zgodnie z wymaganiami użytkowymi i funkcjonalnymi budynku;
- wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej, jej gzymsu lub attyki: nie ustala się, zgodnie z wymaganiami użytkowymi i funkcjonalnymi budynku;
- pokrycie dachowe: dachówka lub blachodachówka;
- geometria dachu: dach symetryczny dwuspadowy (kalenica zlokalizowana równolegle lub prostopadle do frontu działki) lub wielospadowy;
- kąt nachylenia połaci dachu - od 25 do 40 stopni;
- kolorystyka elewacji - kolory pastelowe i stonowane lub w naturalnych materiałach ceramicznych, drewnianych lub kamiennych;
- dopuszcza się realizację maksymalnie 2 budynków.
3. Budowa budynku garażowego, wolnostojącego:
- budynek garażowy wolnostojący, parterowy, nie dopuszcza się poddasza użytkowego;
- szerokość elewacji frontowej: nie ustala się, zgodnie z wymaganiami użytkowymi i funkcjonalnymi budynku;
- wysokość kalenicy: nie ustala się, zgodnie z wymaganiami użytkowymi i funkcjonalnymi budynku;
- wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej, jej gzymsu lub attyki: nie ustala się, zgodnie z wymaganiami użytkowymi i funkcjonalnymi budynku;
- pokrycie dachowe: dachówka lub blachodachówka;
- geometria dachu: dach symetryczny dwuspadowy (kalenica zlokalizowana równolegle lub prostopadle do frontu działki) lub wielospadowy;
- kąt nachylenia połaci dachu - od 25 do 40 stopni;
- kolorystyka elewacji - kolory pastelowe i stonowane lub w naturalnych materiałach ceramicznych, drewnianych lub kamiennych;
- dopuszcza się realizację maksymalnie 2 budynków.
4. Ustalenia ogólne (m.in.):
- wielkość powierzchni zabudowy: do 15%;
- wielkość powierzchni zielonej: min 70%;
- zaopatrzenie w wodę - z gminnej sieci wodociągowej;
- odprowadzenie ścieków - do gminnej sieci kanalizacyjnej.
Działki zlokalizowane są na terenie objętym formą ochrony środowiska naturalnego - Natura 2000 - Dorzecze Parsęty PLH320007 oraz na terenie objętym formą ochrony zabytków - stanowisko archeologiczne WIII.
W obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego działki oznaczone są jako:
- działka nr 99/5 - grunty orne, użytki zielone i wody powierzchniowe;
- działka nr 99/6 -  grunty orne i użytki zielone;
- działka nr 99/7- użytki zielone. 
Orientacyjne wymiary działek:
- działka nr 99/5 - kształt nieregularny - długości boków: ok. 48m, 84m, 58m, 36m, 22m, 42m;
- działka nr 99/6: ok. 45 m x 65 m;
- działka nr 99/7: ok. 45 m x 65 m.
Media:
- prąd - w drodze przy działkach;
- woda - wodociąg ok. 130 m od działek;
- kanaliza - kanalizacja ok. 240 m od działek.
Dojazd: częściowo drogą z kamienia, częściowo gruntową, ok. 360 m od asfaltu. 
Klasy gruntów:
- działka nr 99/5 - grunty orne RV (0,1191 ha); łąki trwałe ŁIV (0,3308 ha); grunty pod rowami W-ŁIV (0,0341 ha);
- działka nr 99/6 - grunty orne RV (0,1335 ha); łąki trwałe ŁIV (0,1681 ha);
- działka nr 99/7 - łąki trwałe ŁIV (0,2228 ha); grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych Lzr-RV (0,0791 ha).
Przed wybudowaniem budynków działki podlegają procedurze wyłączenia gruntów z produkcji rolnej w Starostwie Powiatowym.
Powierzchnie oraz ceny działek:
– działka nr 99/5, pow. 4840 m2, cena 45 000 zł;
– działka nr 99/6, pow. 3016 m2, cena 45 000 zł;
– działka nr 99/7, pow. 3019 m2, cena 45 000 zł.

Kupujący bez prowizji.
Przedstawione informacje zostały opracowane na podstawie danych uzyskanych od Zamawiającego, mogą różnić się od stanu faktycznego i ulec zmianie oraz nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Warunki wykonania infrastruktury technicznej do uzgodnienia z instytucjami branżowymi.
Zalecamy osobiste zapoznanie się ze stanem nieruchomości.

Kalkulator pozwala oszacować kwotę, na pokrycie dodatkowych kosztów transakcji.
Ostateczne koszty skonsultuj z pośrednikiem po negocjacji ceny, prowizji i ustaleniu notariusza.

Kalkulator opłat

Prowizja biura (brutto)
%
Opłaty notarialne
Opłata za wypisy aktu: 6,00 PLN za 1 stronę + 23% VAT


W górę
.