Oferty

Nr oferty: 0504982
Cena za m²: 110,08 PLN
Rynek: Wtórny
Cena: 309 000 PLN
Pow. całkowita: 2807.00 m²
Cena za m²: 110 PLN
Prąd: W drodze
Gaz: W drodze
Kanalizacja: W drodze
Szambo: Nie
Woda: W drodze
Zabudowa: Niezabudowana
Balkon: (Brak informacji)
Internet: ---
Piwnica: ---
Gaz: W drodze
Kanalizacja: W drodze
Woda: W drodze

Opis

DZIAŁKA PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-MAGAZYNOWA W DOSKONAŁEJ LOKALIZACJI.
SZCZECINEK, UL. ARMII KRAJOWEJ.
PODANA CENA JEST CENĄ BRUTTO ZAWIERAJĄCĄ 23% PODATKU VAT.

Nieruchomość składająca się z 3 działek nr 51/16, 51/17 i 51/20 o łącznej powierzchni 2807 m2, o równym ukształtowaniu terenu, porośnięta trawą, w całości ogrodzona.
Ogrodzenie częściowo wykonane z prefabrykatów betonowych, częściowo z siatki ogrodzeniowej.
 
W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego nieruchomość oznaczona jest symbolem 69P/U – tereny obiektów produkcyjnych, składów, magazynów oraz usług.
Dla nieruchomości o przeznaczeniu 69P/U ustala się:
1) podstawowe przeznaczenie terenu – obiekty produkcyjne, składy i magazyny, usługi;
2) warunki zabudowy i sposób zagospodarowania terenu:
a) dopuszczalne obiekty towarzyszące: garaże, urządzenia infrastruktury technicznej,
b) wysokość zabudowy: nie wyżej niż 15 m,
c) geometria dachów - dopuszcza się stosowanie dachów płaskich, szedowych,  krzywo powierzchniowych, pochyłych, jedno-, dwu- lub wielospadowych o nachyleniu do 45° na terenach obiektów produkcyjnych, składów i magazynów, zabudowy usługowej oraz na innych terenach,  
d) powierzchnia zabudowy – maks. 60% powierzchni działki budowlanej,
e) powierzchnia biologicznie czynna – min. 15% powierzchni działki budowlanej,
f) należy zlokalizować pas zieleni izolacyjnej zgodnie z rysunkiem planu;
4) zasady obsługi w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej:
a) dojazd – z drogi dojazdowej 23KDd (od wschodu),
b) woda – z sieci miejskiej w drogach: 25KDg (od południa), 23KDd (od wschodu),
c) energia elektryczna – z sieci niskiego napięcia i średniego napięcia w drogach: 25KDg (od południa), 23KDd (od wschodu),
d) gaz – z sieci niskiego ciśnienia i średniego ciśnienia w drogach: 25KDg (od południa), 23KDd (od wschodu),
e) ścieki sanitarne – do kolektora sanitarnego w drogach: 25KDg (od południa), 23KDd (od wschodu),
f) wody opadowe – do kolektora w drogach: 25KDg (od południa), 23KDd (od wschodu).
 
Media: woda, kanalizacja, prąd i gaz znajdują się w przyległych drogach.
 
Klasy gruntów: Bp – zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy.
 
Orientacyjne wymiary działki: długość ok. 63 metry, szerokość ok. 45 metrów.  
 
Dojazd drogą asfaltową.  
 
W pobliżu nieruchomości znajdują się: składy, magazyny, przedsiębiorstwa, market spożywczo-przemysłowy, węzeł kolejowy.  
 
Kupujący bez prowizji.  
Przedstawione informacje zostały opracowane na podstawie danych uzyskanych od Zamawiającego, mogą różnić się od stanu faktycznego i ulec zmianie oraz nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Warunki wykonania infrastruktury technicznej do uzgodnienia z instytucjami branżowymi.   
Zalecamy osobiste zapoznanie się ze stanem nieruchomości.

Kalkulator pozwala oszacować kwotę, na pokrycie dodatkowych kosztów transakcji.
Ostateczne koszty skonsultuj z pośrednikiem po negocjacji ceny, prowizji i ustaleniu notariusza.

Kalkulator opłat

Prowizja biura (brutto)
%
Opłaty notarialne
Opłata za wypisy aktu: 6,00 PLN za 1 stronę + 23% VAT


W górę
.