Oferta

Nr Oferty: 0505535

Działka budowlana

Krosino ,

Powierzchnia: 2368.00m2

Cena: 22 000 PLN
Szczegóły
Działka
Osiedle
Powierzchnia 2368.00
Czy jest MPZP ---
Cena 22 000 PLN
Gmina Grzmiąca
Ulica ,
Forma własności działki
Rodzaj działki ---
Cena m2 9 PLN


Nr Oferty: 0505535


Działka budowlana

Krosino ,

Powierzchnia: 2368.00m2

Cena: 22 000 PLN

Kontakt

Telefon: 943 424 758

Krystyna Malinowska
Telefon: +48 604 440 108
E-mail: km@kontrakt-nieruchomosci.pl

Andrzej Malinowski
Telefon: +48 602 355 418
E-mail: am@kontrakt-nieruchomosci.pl

DZIAŁKI BUDOWLANE POŁOŻONE W POBLIŻU LASU!

Kompleks działek budowlanych położony pod lasem, w okolicy rzeki Parsęta, teren równy.

Aktualnie gmina Grzmiąca nie posiada planu zagospodarowania przestrzennego.
Dla działek zostały wydane decyzje ustalające warunki zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
W decyzji ustalono m. in:
- budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego, wolnostojącego: 
a) budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojący, parterowy, dopuszcza się poddasze użytkowe i podpiwniczenie, o ile warunki hydrotechniczne są sprzyjające;
b) pomieszczenie garażowe wbudowane w budynek mieszkalny lub realizowane jako wolnostojący, parterowy budynek;
c) szerokość elewacji frontowej: od 10,00 do 18,00 m;
d) wysokość głównej kalenicy: do 8,50 m;
e) wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej, jej gzymsu lub attyki: do 3,50m;
f) pokrycie dachowe: dachówka lub blachodachówka w kolorze czerwonym, brązowym, grafitowym lub czarnym;
g) geometria dachu głównego: dach dwuspadowy (kalenica zlokalizowana równolegle lub prostopadle do frontu działki) lub wielospadowy; dachy symetryczne;
h) kąt nachylenia połaci dachu - od 25 stopni do 45 stopni;
i) kolorystyka elewacji - kolory pastelowe i stonowane lub w naturalnych materiałach ceramicznych, drewnianych lub kamiennych;
j) dopuszcza się budowę lukarn bez określenia kąta dachu i okien połaciowych na połaciach dachu; 
- budowa budynku gospodarczego - garażowego, wolnostojącego:
a) budynek gospodarczy wolnostojący, parterowy, nie dopuszcza się poddasza użytkowego;
b) szerokość elewacji frontowej: od 3,00m do 10,00m;
c) wysokość kalenicy: do 5,00m; 
d) wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej, jej gzymsu lub attyki: nie ustala się: do 2,50m;
e) pokrycie dachowe: dachówka lub blachodachówka w kolorze czerwonym, brązowym, grafitowym lub czarnym;
f) geometria dachu: dach symetryczny dwuspadowy (kalenica zlokalizowana równolegle lub prostopadle do frontu działki) lub wielospadowy;
g) kąt nachylenia połaci dachu - od 25 stopni do 45 stopni;
h) kolorystyka elewacji - kolory pastelowe i stonowane lub w naturalnych materiałach ceramicznych, drewnianych lub kamiennych;
i) dopuszcza się wprowadzenie samej funkcji garażowej lub gospodarczej; 
- dopuszcza się realizacje funkcji usługowej jako uzupełnienia funkcji podstawowej pod warunkiem zamknięcia jej uciążliwości w granicy własnej działki;
- wielkość powierzchni zabudowy: do 20%;
- wielkość powierzchni zielonej: min. 60%;
- zaopatrzenie w wodę - podłączenie planowanej inwestycji do istniejącej gminnej sieci wodociągowej - zgodnie z warunkami koniecznymi do uzyskania od Zarządcy sieci;
- odprowadzenie ścieków - do przydomowej oczyszczalni ścieków mechanicznej lub biologicznej; do szczelnego zbiornika; a docelowo do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej.
Przed wybudowaniem budynków działki podlegają procedurze wyłączenia gruntów z produkcji rolnej w Starostwie Powiatowym.
 
Media:
- energia -
w drodze asfaltowej;
- woda -
wodociąg w drodze asfaltowej;
- kanalizacja -
kanalizacja tłoczna w drodze asfaltowej.

Dojazd do działek drogą asfaltową oraz drogą wewnętrzną (droga prywatna - udział).

Powierzchnie, orientacyjne wymiary, klasy gruntów oraz ceny działek:
- nr 503/20 o pow. 2848 m2; wymiary: ok. 49m x 57m; klasy gruntów: N nieużytek - 545m2, RV grunty orne - 2177m2, WRV rowy na gruntach ornych - 126m2; przez działkę w części przy drodze przebiega światłowód, cena 32 000 zł;
- nr 503/21 o pow. 2372 m2; wymiary: ok. 53m x 43m; klasy gruntów: RIVb grunty orne - 230m2, RV grunty orne - 2142m2; cena 26 000 zł;
- nr 503/22 o pow. 2368 m2; wymiary: ok. 57m x 40m; klasy gruntów: RIVb grunty orne - 796m2, RV grunty orne - 1572m2; cena 22 000 zł;
- nr 503/23 o pow. 2365 m2; wymiary: ok. 60m x 38m; klasy gruntów: RIVb grunty orne - 633m2, RV grunty orne - 1732m2; cena 22 000 zł;
- nr 503/24 o pow. 2363 m2; wymiary: ok. 62m x 37m; klasy gruntów: RV grunty orne - 2363m2; cena 22 000 zł - REZERWACJA;
- nr 503/25 o pow. 2360 m2; wymiary: ok. 65m x 35m; klasy gruntów: RV grunty orne - 2360m2; cena 22 000 zł - REZERWACJA
- nr 503/28 o pow. 2610 m2; wymiary: ok. 66m x 38m; klasy gruntów: RV grunty orne - 1153m2, ŁIV łąki trwałe - 1457m2; cena 24 000 zł;  
- nr 503/29 o pow. 2607 m2; wymiary: ok. 64m x 41m; klasy gruntów: RV grunty orne - 1267m2, ŁIV łąki trwałe - 1340m2; cena 24 000 zł;
- nr 503/30 o pow. 2603 m2; wymiary: ok. 60m x 43m; klasy gruntów: RIVb grunty orne - 585m2, RV grunty orne - 1642m2, ŁV łąki trwałe - 376m2; cena 24 000 zł;
- nr 503/31 o pow. 2598 m2; wymiary: ok. 57m x 45m; klasy gruntów: RIVb grunty orne - 2595m2, RV grunty orne - 3m2; cena 24 000 zł;
- nr 503/32 o pow. 5299 m2; wymiary: ok. 50m x 101m; klasy gruntów: RIVb grunty orne - 1086m2, RV grunty orne - 4137m2, WRV rowy na gruntach ornych - 76m2; przez działkę w części przy drodze przebiega światłowód, cena 59 000 zł.

Kupujący bez prowizji!
Przedstawione informacje zostały opracowane na podstawie danych uzyskanych od Zamawiającego, mogą różnić się od stanu faktycznego i ulec zmianie oraz nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Warunki wykonania infrastruktury technicznej do uzgodnienia z instytucjami branżowymi.
Zalecamy osobiste zapoznanie się ze stanem nieruchomości.

czytaj dalej


Kontakt

Telefon: 943 424 758

Krystyna Malinowska
Telefon: +48 604 440 108
E-mail: km@kontrakt-nieruchomosci.pl

Andrzej Malinowski
Telefon: +48 602 355 418
E-mail: am@kontrakt-nieruchomosci.pl


22 000.00 PLN

9.29 PLN / m2


Miejscowość: Krosino
Województwo: Zachodniopomorskie
Ilość kondygnacji: 0
DZIAŁKI BUDOWLANE POŁOŻONE W POBLIŻU LASU! Kompleks działek budowlanych położony pod lasem, w okolicy rzeki Parsęta, teren równy. Aktualnie gmina Grzmiąca nie posiada planu zagospodarowania przestrzennego. Dla działek zostały wydane decyzje ustalające warunki zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. W decyzji ustalono m. in: - budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego, wolnostojącego: a) budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojący, parterowy, dopuszcza się poddasze użytkowe i podpiwniczenie, o ile warunki hydrotechniczne są sprzyjające; b) pomieszczenie garażowe wbudowane w budynek mieszkalny lub realizowane jako wolnostojący, parterowy budynek; c) szerokość elewacji frontowej: od 10,00 do 18,00 m; d) wysokość głównej kalenicy: do 8,50 m; e) wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej, jej gzymsu lub attyki: do 3,50m; f) pokrycie dachowe: dachówka lub blachodachówka w kolorze czerwonym, brązowym, grafitowym lub czarnym; g) geometria dachu głównego: dach dwuspadowy (kalenica zlokalizowana równolegle lub prostopadle do frontu działki) lub wielospadowy; dachy symetryczne; h) kąt nachylenia połaci dachu - od 25 stopni do 45 stopni; i) kolorystyka elewacji - kolory pastelowe i stonowane lub w naturalnych materiałach ceramicznych, drewnianych lub kamiennych; j) dopuszcza się budowę lukarn bez określenia kąta dachu i okien połaciowych na połaciach dachu; - budowa budynku gospodarczego - garażowego, wolnostojącego: a) budynek gospodarczy wolnostojący, parterowy, nie dopuszcza się poddasza użytkowego; b) szerokość elewacji frontowej: od 3,00m do 10,00m; c) wysokość kalenicy: do 5,00m; d) wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej, jej gzymsu lub attyki: nie ustala się: do 2,50m; e) pokrycie dachowe: dachówka lub blachodachówka w kolorze czerwonym, brązowym, grafitowym lub czarnym; f) geometria dachu: dach symetryczny dwuspadowy (kalenica zlokalizowana równolegle lub prostopadle do frontu działki) lub wielospadowy; g) kąt nachylenia połaci dachu - od 25 stopni do 45 stopni; h) kolorystyka elewacji - kolory pastelowe i stonowane lub w naturalnych materiałach ceramicznych, drewnianych lub kamiennych; i) dopuszcza się wprowadzenie samej funkcji garażowej lub gospodarczej; - dopuszcza się realizacje funkcji usługowej jako uzupełnienia funkcji podstawowej pod warunkiem zamknięcia jej uciążliwości w granicy własnej działki; - wielkość powierzchni zabudowy: do 20%; - wielkość powierzchni zielonej: min. 60%; - zaopatrzenie w wodę - podłączenie planowanej inwestycji do istniejącej gminnej sieci wodociągowej - zgodnie z warunkami koniecznymi do uzyskania od Zarządcy sieci; - odprowadzenie ścieków - do przydomowej oczyszczalni ścieków mechanicznej lub biologicznej; do szczelnego zbiornika; a docelowo do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej. Przed wybudowaniem budynków działki podlegają procedurze wyłączenia gruntów z produkcji rolnej w Starostwie Powiatowym. Media: - energia - w drodze asfaltowej; - woda - wodociąg w drodze asfaltowej; - kanalizacja - kanalizacja tłoczna w drodze asfaltowej. Dojazd do działek drogą asfaltową oraz drogą wewnętrzną (droga prywatna - udział). Powierzchnie, orientacyjne wymiary, klasy gruntów oraz ceny działek: - nr 503/20 o pow. 2848 m2; wymiary: ok. 49m x 57m; klasy gruntów: N nieużytek - 545m2, RV grunty orne - 2177m2, WRV rowy na gruntach ornych - 126m2; przez działkę w części przy drodze przebiega światłowód, cena 32 000 zł; - nr 503/21 o pow. 2372 m2; wymiary: ok. 53m x 43m; klasy gruntów: RIVb grunty orne - 230m2, RV grunty orne - 2142m2; cena 26 000 zł; - nr 503/22 o pow. 2368 m2; wymiary: ok. 57m x 40m; klasy gruntów: RIVb grunty orne - 796m2, RV grunty orne - 1572m2; cena 22 000 zł; - nr 503/23 o pow. 2365 m2; wymiary: ok. 60m x 38m; klasy gruntów: RIVb grunty orne - 633m2, RV grunty orne - 1732m2; cena 22 000 zł; - nr 503/24 o pow. 2363 m2; wymiary: ok. 62m x 37m; klasy gruntów: RV grunty orne - 2363m2; cena 22 000 zł - REZERWACJA; - nr 503/25 o pow. 2360 m2; wymiary: ok. 65m x 35m; klasy gruntów: RV grunty orne - 2360m2; cena 22 000 zł - REZERWACJA; - nr 503/28 o pow. 2610 m2; wymiary: ok. 66m x 38m; klasy gruntów: RV grunty orne - 1153m2, ŁIV łąki trwałe - 1457m2; cena 24 000 zł; - nr 503/29 o pow. 2607 m2; wymiary: ok. 64m x 41m; klasy gruntów: RV grunty orne - 1267m2, ŁIV łąki trwałe - 1340m2; cena 24 000 zł; - nr 503/30 o pow. 2603 m2; wymiary: ok. 60m x 43m; klasy gruntów: RIVb grunty orne - 585m2, RV grunty orne - 1642m2, ŁV łąki trwałe - 376m2; cena 24 000 zł; - nr 503/31 o pow. 2598 m2; wymiary: ok. 57m x 45m; klasy gruntów: RIVb grunty orne - 2595m2, RV grunty orne - 3m2; cena 24 000 zł; - nr 503/32 o pow. 5299 m2; wymiary: ok. 50m x 101m; klasy gruntów: RIVb grunty orne - 1086m2, RV grunty orne - 4137m2, WRV rowy na gruntach ornych - 76m2; przez działkę w części przy drodze przebiega światłowód, cena 59 000 zł. Kupujący bez prowizji! Przedstawione informacje zostały opracowane na podstawie danych uzyskanych od Zamawiającego, mogą różnić się od stanu faktycznego i ulec zmianie oraz nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Warunki wykonania infrastruktury technicznej do uzgodnienia z instytucjami branżowymi. Zalecamy osobiste zapoznanie się ze stanem nieruchomości.

W górę