Oferta

Nr Oferty: 0505807

Działka budowlana

Krosino ,

Powierzchnia: 2610.00m2

Cena: 35 000 PLN
Szczegóły
Działka
Osiedle
Powierzchnia 2610.00
Czy jest MPZP ---
Cena 35 000 PLN
Gmina Grzmiąca
Ulica ,
Forma własności działki
Rodzaj działki ---
Cena m2 13 PLN


Nr Oferty: 0505807


Działka budowlana

Krosino ,

Powierzchnia: 2610.00m2

Cena: 35 000 PLN

Kontakt

Telefon: 943 424 758

Krystyna Malinowska
Telefon: +48 604 440 108
E-mail: km@kontrakt-nieruchomosci.pl

Andrzej Malinowski
Telefon: +48 602 355 418
E-mail: am@kontrakt-nieruchomosci.pl

DZIAŁKA BUDOWLANA POŁOŻONA W POBLIŻU LASU!

Działka budowlana nr 503/28 o pow. 2610 m2, położona w kompleksie działek, w pobliżu lasu, w okolicy rzeki Parsęta, teren równy.

Aktualnie gmina Grzmiąca nie posiada planu zagospodarowania przestrzennego.
W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego działka przeznaczona jest jako grunt orny.
Dla działki została wydana decyzja ustalająca warunki zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
W decyzji ustalono m. in:
- budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego, wolnostojącego: 
a) budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojący, parterowy, dopuszcza się poddasze użytkowe i podpiwniczenie, o ile warunki hydrotechniczne są sprzyjające;
b) pomieszczenie garażowe wbudowane w budynek mieszkalny lub realizowane jako wolnostojący, parterowy budynek;
c) szerokość elewacji frontowej:- od 10,00 do 18,00 m;
d) wysokość głównej kalenicy: 8,50 m;
e) wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej, jej gzymsu lub attyki: do 3,50m;
f) pokrycie dachowe: dachówka lub blachodachówka w kolorze czerwonym, brązowym, grafitowym lub czarnym;
g) geometria dachu głównego: dach dwuspadowy (kalenica zlokalizowana równolegle lub prostopadle do frontu działki) lub wielospadowy; dachy symetryczne;
h) kąt nachylenia połaci dachu - od 25 stopni do 45 stopni;
i) kolorystyka elewacji - kolory pastelowe i stonowane lub w naturalnych materiałach ceramicznych, drewnianych lub kamiennych;
j) dopuszcza się budowę lukarn bez określenia kąta dachu i okien połaciowych na połaciach dachu; 
- budowa budynku gospodarczego - garażowego, wolnostojącego:
a) budynek gospodarczy wolnostojący, parterowy, nie dopuszcza się poddasza użytkowego;
b) szerokość elewacji frontowej: od 3,00m do 10,00m;
c) wysokość kalenicy: do 5,00m; 
d) wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej, jej gzymsu lub attyki: nie ustala się: do 2,50m;
e) pokrycie dachowe: dachówka lub blachodachówka w kolorze czerwonym, brązowym, grafitowym lub czarnym;
f) geometria dachu: dach symetryczny dwuspadowy (kalenica zlokalizowana równolegle lub prostopadle do frontu działki) lub wielospadowy;
g) kąt nachylenia połaci dachu - od 25 stopni do 45 stopni;
h) kolorystyka elewacji - kolory pastelowe i stonowane lub w naturalnych materiałach ceramicznych, drewnianych lub kamiennych;
i) dopuszcza się wprowadzenie samej funkcji garażowej lub gospodarczej; 
- dopuszcza się realizacje funkcji usługowej jako uzupełnienia funkcji podstawowej pod warunkiem zamknięcia jej uciążliwości w granicy własnej działki;
- wielkość powierzchni zabudowy: do 20%;
- wielkość powierzchni zielonej: min. 60%;
- zaopatrzenie w wodę - podłączenie planowanej inwestycji do istniejącej gminnej sieci wodociągowej - zgodnie z warunkami koniecznymi do uzyskania od Zarządcy sieci;
- odprowadzenie ścieków - do przydomowej oczyszczalni ścieków mechanicznej lub biologicznej; do szczelnego zbiornika; a docelowo do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej.

Media:
- energia -
w drodze asfaltowej;
- woda -
wodociąg w drodze asfaltowej;
- kanalizacja -
kanalizacja tłoczna w drodze asfaltowej.

Dojazd do działek drogą asfaltową, a na terenie kompleksu drogą wewnętrzną (droga prywatna do wykonania - udział).

Orientacyjne wymiary działki: ok. 38m x 66m.

Klasy gruntów: klasy gruntów: RV grunty orne – 1153m2, ŁIV łąki trwałe – 1457m2.
Przed wybudowaniem budynku działka podlega procedurze wyłączenia gruntów z produkcji rolnej w Starostwie Powiatowym.

DO SPRZEDAŻY PRZEZNACZONE SĄ TAKŻE SĄSIEDNIE DZIAŁKI OZNACZONE NA MAPIE.

Kupujący bez prowizji!
Przedstawione informacje zostały opracowane na podstawie danych uzyskanych od Zamawiającego, mogą różnić się od stanu faktycznego i ulec zmianie oraz nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Warunki wykonania infrastruktury technicznej do uzgodnienia z instytucjami branżowymi.
Zalecamy osobiste zapoznanie się ze stanem nieruchomości.

czytaj dalej


Kontakt

Telefon: 943 424 758

Krystyna Malinowska
Telefon: +48 604 440 108
E-mail: km@kontrakt-nieruchomosci.pl

Andrzej Malinowski
Telefon: +48 602 355 418
E-mail: am@kontrakt-nieruchomosci.pl


35 000.00 PLN

13.41 PLN / m2


Miejscowość: Krosino
Województwo: Zachodniopomorskie
Ilość kondygnacji: 0
DZIAŁKA BUDOWLANA POŁOŻONA W POBLIŻU LASU! Działka budowlana nr 503/28 o pow. 2610 m2, położona w kompleksie działek, w pobliżu lasu, w okolicy rzeki Parsęta, teren równy. Aktualnie gmina Grzmiąca nie posiada planu zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego działka przeznaczona jest jako grunt orny. Dla działki została wydana decyzja ustalająca warunki zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. W decyzji ustalono m. in: - budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego, wolnostojącego: a) budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojący, parterowy, dopuszcza się poddasze użytkowe i podpiwniczenie, o ile warunki hydrotechniczne są sprzyjające; b) pomieszczenie garażowe wbudowane w budynek mieszkalny lub realizowane jako wolnostojący, parterowy budynek; c) szerokość elewacji frontowej:- od 10,00 do 18,00 m; d) wysokość głównej kalenicy: 8,50 m; e) wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej, jej gzymsu lub attyki: do 3,50m; f) pokrycie dachowe: dachówka lub blachodachówka w kolorze czerwonym, brązowym, grafitowym lub czarnym; g) geometria dachu głównego: dach dwuspadowy (kalenica zlokalizowana równolegle lub prostopadle do frontu działki) lub wielospadowy; dachy symetryczne; h) kąt nachylenia połaci dachu - od 25 stopni do 45 stopni; i) kolorystyka elewacji - kolory pastelowe i stonowane lub w naturalnych materiałach ceramicznych, drewnianych lub kamiennych; j) dopuszcza się budowę lukarn bez określenia kąta dachu i okien połaciowych na połaciach dachu; - budowa budynku gospodarczego - garażowego, wolnostojącego: a) budynek gospodarczy wolnostojący, parterowy, nie dopuszcza się poddasza użytkowego; b) szerokość elewacji frontowej: od 3,00m do 10,00m; c) wysokość kalenicy: do 5,00m; d) wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej, jej gzymsu lub attyki: nie ustala się: do 2,50m; e) pokrycie dachowe: dachówka lub blachodachówka w kolorze czerwonym, brązowym, grafitowym lub czarnym; f) geometria dachu: dach symetryczny dwuspadowy (kalenica zlokalizowana równolegle lub prostopadle do frontu działki) lub wielospadowy; g) kąt nachylenia połaci dachu - od 25 stopni do 45 stopni; h) kolorystyka elewacji - kolory pastelowe i stonowane lub w naturalnych materiałach ceramicznych, drewnianych lub kamiennych; i) dopuszcza się wprowadzenie samej funkcji garażowej lub gospodarczej; - dopuszcza się realizacje funkcji usługowej jako uzupełnienia funkcji podstawowej pod warunkiem zamknięcia jej uciążliwości w granicy własnej działki; - wielkość powierzchni zabudowy: do 20%; - wielkość powierzchni zielonej: min. 60%; - zaopatrzenie w wodę - podłączenie planowanej inwestycji do istniejącej gminnej sieci wodociągowej - zgodnie z warunkami koniecznymi do uzyskania od Zarządcy sieci; - odprowadzenie ścieków - do przydomowej oczyszczalni ścieków mechanicznej lub biologicznej; do szczelnego zbiornika; a docelowo do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej. Media: - energia - w drodze asfaltowej; - woda - wodociąg w drodze asfaltowej; - kanalizacja - kanalizacja tłoczna w drodze asfaltowej. Dojazd do działek drogą asfaltową, a na terenie kompleksu drogą wewnętrzną (droga prywatna do wykonania - udział). Orientacyjne wymiary działki: ok. 38m x 66m. Klasy gruntów: klasy gruntów: RV grunty orne – 1153m2, ŁIV łąki trwałe – 1457m2. Przed wybudowaniem budynku działka podlega procedurze wyłączenia gruntów z produkcji rolnej w Starostwie Powiatowym. DO SPRZEDAŻY PRZEZNACZONE SĄ TAKŻE SĄSIEDNIE DZIAŁKI OZNACZONE NA MAPIE. Kupujący bez prowizji! Przedstawione informacje zostały opracowane na podstawie danych uzyskanych od Zamawiającego, mogą różnić się od stanu faktycznego i ulec zmianie oraz nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Warunki wykonania infrastruktury technicznej do uzgodnienia z instytucjami branżowymi. Zalecamy osobiste zapoznanie się ze stanem nieruchomości.

W górę