Oferta

Nr Oferty: 0505821

Działka budowlana

Dołgie ,

Powierzchnia: 723.00m2

Cena: 79 500 PLN
Szczegóły
Działka
Osiedle
Powierzchnia 723.00
Czy jest MPZP ---
Cena 79 500 PLN
Gmina Biały Bór
Ulica ,
Forma własności działki (Nieznany)
Rodzaj działki ---
Cena m2 110 PLN


Nr Oferty: 0505821


Działka budowlana

Dołgie ,

Powierzchnia: 723.00m2

Cena: 79 500 PLN

Kontakt

Telefon: 943 424 758

Krystyna Malinowska
Telefon: +48 604 440 108
E-mail: km@kontrakt-nieruchomosci.pl

Andrzej Malinowski
Telefon: +48 602 355 418
E-mail: am@kontrakt-nieruchomosci.pl

DZIAŁKI BUDOWLANE
POŁOŻONE NAD PIĘKNYM JEZIOREM DOŁGIE.
Działki budowlane położone w miejscowości Dołgie, ok. 18 km od Szczecinka, nad pięknym jeziorem Dołgie.
Wraz z działkami sprzedawany jest udział we wspólnym dostępie do jeziora Dołgie oraz prowadzących do niego drogach wewnętrznych.

Jezioro Dołgie ma pow. ok. 310 ha, długość ok. 8,5 km, głębokość do ok. 19 metrów i jest jeziorem rynnowym polodowcowym o bardzo czystej wodzie.
Miejscowość położona jest w gminie Biały Bór, w woj. zachodniopomorskim, około 3 km od drogi krajowej nr 20, trasy Szczecinek – Biały Bór.
Teren kompleksu znajduje się w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu "Jeziora Szczecineckie".
Idealne miejsce do zamieszkania i odpoczynku.

W aktualnym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Biały Bór działki oznaczone są symbolem MN,Ut – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, teren zabudowy usług turystyki.
Określono następujące zasady zagospodarowania terenu i kształtowania zabudowy:
– wysokość zabudowy: do 2 kondygnacji nadziemnych (w tym poddasze użytkowe);
– geometria dachów: dwu lub wielospadowe;
– nachylenie połaci dachowych: 30 – 50 stopni;
– powierzchnia zabudowy: maksymalnie 20% powierzchni działki;
– powierzchnia biologicznie czynna: minimum 60% powierzchni działki.
Określono następujące zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
– dla projektowanej zabudowy, ustala się maksymalne wysokości zabudowy:
a) dla budynków jednokondygnacyjnych: do 6,0 m;
b) dla budynków dwukondygnacyjnych: do 12,0 m;
– ustala się wysokość nowych budynków garażowych i gospodarczych: 1 kondygnacja (i ewentualnie poddasze nieużytkowe), przy czym wysokość kalenicy lub innego najwyżej położonego pokrycia dachu nie może przekroczyć 5 m od poziomu terenu;
– nową zabudowę, rozbudowę części budynków należy lokalizować stosownie do obowiązujących i nieprzekraczalnych linii zabudowy określonych na rysunku planu;
– ustala się lokalizację zabudowy gospodarczej i garażowej w odsunięciu od obowiązującej nieprzekraczalnej linii zabudowy tj. w odległości nie mniejszej niż całkowita długość bocznej ściany budynku zlokalizowanego na froncie działki;
– na wszystkich terenach zabudowy mieszkaniowej, mieszkalno-usługowej ustala się pokrycie dachów pochyłych o nachyleniu powyżej 30 stopni dachówką ceramiczną, betonową lub innym materiałem dachówkopodobnym w kolorach odcieni czerwieni, odcieni brązu, antracytu, czerni;
– w obszarze planu obowiązuje zakaz lokalizacji blaszanych: garaży i obiektów gospodarczych;
– zakazuje się realizację przęseł ogrodzeń i parkanów, z prefabrykowanych elementów betonowych;
– ustala się zakaz stosowania jaskrawej kolorystyki elewacji i kontrastowych zestawień kolorystycznych w ramach jednego budynku.
Określono następujące zasady w zakresie infrastruktury technicznej:
– zasilenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej;
– zaopatrzenie w wodę: z sieci;
– odprowadzenie ścieków: odprowadzenie ścieków do kanalizacji sanitarnej, do czasu realizacji kanalizacji sanitarnej dopuszcza się odprowadzenie ścieków do zbiorników bezodpływowych, dopuszcza się stosowanie indywidualnych systemów typu przydomowa oczyszczalnia ścieków lub pompownia ścieków;
– w zakresie kanalizacji deszczowej i odprowadzenia wód gruntowych ustala się realizację systemu odprowadzenia wód deszczowych poprzez retencję gruntową: odprowadzenie wód na własny grunt i/lub magazynowanie w zbiornikach (otwartych lub zamkniętych) zgodnie z przepisami odrębnymi;
– w zakresie zaopatrzenia w ciepło ustala się: ogrzewanie budynków z indywidualnych lub lokalnych kotłowni opalanych paliwami stałymi, gazowymi, olejem opałowym lub biomasą, dopuszcza się alternatywnie systemy wykorzystujące źródła energii: pompy ciepła, kolektory słoneczne, energię elektryczną, itp., jako ogrzewanie wspomagające można użyć kominków i piecyków kominkowych, zgodnie z wymogami przepisów odrębnych.
Działki nr 198/370, 198/371, 198/375 i 198/376 znajdują się w strefie WII ograniczonej ochrony archeologiczno-konserwatorskiej.

Klasy gruntów: grunty orne RV.
Przed wybudowaniem budynków działki podlegają procedurze wyłączenia gruntów z produkcji rolnej w Starostwie Powiatowym.

Media:
– wodociąg – w drodze, ok. 300 m od działek;
– kanalizacja - w drodze przy działkach kanalizacja tłoczna;
– energia elektryczna – w drodze.

Dojazd do działek drogą gminną gruntową, ok. 600 m od drogi asfaltowej.

Powierzchnie, orientacyjne wymiary oraz ceny działek:
- działka nr 198/369, pow. 723 m2, wymiary: ok. 20m x 35m, cena 79 500 zł;
- działka nr 198/370, pow. 730 m2, wymiary: ok. 20m x 35m, cena 80 300 zł;
- działka nr 198/371, pow. 824 m2, wymiary: ok. 20m x 40m, cena 90 600 zł;
- działka nr 198/374, pow. 722 m2, wymiary: ok. 20m x 35m, cena 79 400 zł;
- działka nr 198/375, pow. 746 m2, wymiary: ok. 20m x 35m, cena 82 000 zł;
- działka nr 198/376, pow. 839 m2, wymiary: ok. 20m x 40m, cena 92 300 zł.

Kupujący bez prowizji.
Przedstawione informacje zostały opracowane na podstawie danych uzyskanych od Zamawiającego, mogą różnić się od stanu faktycznego i ulec zmianie oraz nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Warunki wykonania infrastruktury technicznej do uzgodnienia z instytucjami branżowymi.
Zalecamy osobiste zapoznanie się ze stanem nieruchomości.
czytaj dalej


Kontakt

Telefon: 943 424 758

Krystyna Malinowska
Telefon: +48 604 440 108
E-mail: km@kontrakt-nieruchomosci.pl

Andrzej Malinowski
Telefon: +48 602 355 418
E-mail: am@kontrakt-nieruchomosci.pl


79 500.00 PLN

109.96 PLN / m2


Miejscowość: Dołgie
Województwo: Zachodniopomorskie
Ilość kondygnacji: 0
DZIAŁKI BUDOWLANE POŁOŻONE NAD PIĘKNYM JEZIOREM DOŁGIE. Działki budowlane położone w miejscowości Dołgie, ok. 18 km od Szczecinka, nad pięknym jeziorem Dołgie. Wraz z działkami sprzedawany jest udział we wspólnym dostępie do jeziora Dołgie oraz prowadzących do niego drogach wewnętrznych. Jezioro Dołgie ma pow. ok. 310 ha, długość ok. 8,5 km, głębokość do ok. 19 metrów i jest jeziorem rynnowym polodowcowym o bardzo czystej wodzie. Miejscowość położona jest w gminie Biały Bór, w woj. zachodniopomorskim, około 3 km od drogi krajowej nr 20, trasy Szczecinek – Biały Bór. Teren kompleksu znajduje się w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu "Jeziora Szczecineckie". Idealne miejsce do zamieszkania i odpoczynku. W aktualnym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Biały Bór działki oznaczone są symbolem MN,Ut – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, teren zabudowy usług turystyki. Określono następujące zasady zagospodarowania terenu i kształtowania zabudowy: – wysokość zabudowy: do 2 kondygnacji nadziemnych (w tym poddasze użytkowe); – geometria dachów: dwu lub wielospadowe; – nachylenie połaci dachowych: 30 – 50 stopni; – powierzchnia zabudowy: maksymalnie 20% powierzchni działki; – powierzchnia biologicznie czynna: minimum 60% powierzchni działki. Określono następujące zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: – dla projektowanej zabudowy, ustala się maksymalne wysokości zabudowy: a) dla budynków jednokondygnacyjnych: do 6,0 m; b) dla budynków dwukondygnacyjnych: do 12,0 m; – ustala się wysokość nowych budynków garażowych i gospodarczych: 1 kondygnacja (i ewentualnie poddasze nieużytkowe), przy czym wysokość kalenicy lub innego najwyżej położonego pokrycia dachu nie może przekroczyć 5 m od poziomu terenu; – nową zabudowę, rozbudowę części budynków należy lokalizować stosownie do obowiązujących i nieprzekraczalnych linii zabudowy określonych na rysunku planu; – ustala się lokalizację zabudowy gospodarczej i garażowej w odsunięciu od obowiązującej nieprzekraczalnej linii zabudowy tj. w odległości nie mniejszej niż całkowita długość bocznej ściany budynku zlokalizowanego na froncie działki; – na wszystkich terenach zabudowy mieszkaniowej, mieszkalno-usługowej ustala się pokrycie dachów pochyłych o nachyleniu powyżej 30 stopni dachówką ceramiczną, betonową lub innym materiałem dachówkopodobnym w kolorach odcieni czerwieni, odcieni brązu, antracytu, czerni; – w obszarze planu obowiązuje zakaz lokalizacji blaszanych: garaży i obiektów gospodarczych; – zakazuje się realizację przęseł ogrodzeń i parkanów, z prefabrykowanych elementów betonowych; – ustala się zakaz stosowania jaskrawej kolorystyki elewacji i kontrastowych zestawień kolorystycznych w ramach jednego budynku. Określono następujące zasady w zakresie infrastruktury technicznej: – zasilenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej; – zaopatrzenie w wodę: z sieci; – odprowadzenie ścieków: odprowadzenie ścieków do kanalizacji sanitarnej, do czasu realizacji kanalizacji sanitarnej dopuszcza się odprowadzenie ścieków do zbiorników bezodpływowych, dopuszcza się stosowanie indywidualnych systemów typu przydomowa oczyszczalnia ścieków lub pompownia ścieków; – w zakresie kanalizacji deszczowej i odprowadzenia wód gruntowych ustala się realizację systemu odprowadzenia wód deszczowych poprzez retencję gruntową: odprowadzenie wód na własny grunt i/lub magazynowanie w zbiornikach (otwartych lub zamkniętych) zgodnie z przepisami odrębnymi; – w zakresie zaopatrzenia w ciepło ustala się: ogrzewanie budynków z indywidualnych lub lokalnych kotłowni opalanych paliwami stałymi, gazowymi, olejem opałowym lub biomasą, dopuszcza się alternatywnie systemy wykorzystujące źródła energii: pompy ciepła, kolektory słoneczne, energię elektryczną, itp., jako ogrzewanie wspomagające można użyć kominków i piecyków kominkowych, zgodnie z wymogami przepisów odrębnych. Działki nr 198/370, 198/371, 198/375 i 198/376 znajdują się w strefie WII ograniczonej ochrony archeologiczno-konserwatorskiej. Klasy gruntów: grunty orne RV. Przed wybudowaniem budynków działki podlegają procedurze wyłączenia gruntów z produkcji rolnej w Starostwie Powiatowym. Media: – wodociąg – w drodze, ok. 300 m od działek; – kanalizacja - w drodze przy działkach kanalizacja tłoczna; – energia elektryczna – w drodze. Dojazd do działek drogą gminną gruntową, ok. 600 m od drogi asfaltowej. Powierzchnie, orientacyjne wymiary oraz ceny działek: - działka nr 198/369, pow. 723 m2, wymiary: ok. 20m x 35m, cena 79 500 zł; - działka nr 198/370, pow. 730 m2, wymiary: ok. 20m x 35m, cena 80 300 zł; - działka nr 198/371, pow. 824 m2, wymiary: ok. 20m x 40m, cena 90 600 zł; - działka nr 198/374, pow. 722 m2, wymiary: ok. 20m x 35m, cena 79 400 zł; - działka nr 198/375, pow. 746 m2, wymiary: ok. 20m x 35m, cena 82 000 zł; - działka nr 198/376, pow. 839 m2, wymiary: ok. 20m x 40m, cena 92 300 zł. Kupujący bez prowizji. Przedstawione informacje zostały opracowane na podstawie danych uzyskanych od Zamawiającego, mogą różnić się od stanu faktycznego i ulec zmianie oraz nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Warunki wykonania infrastruktury technicznej do uzgodnienia z instytucjami branżowymi. Zalecamy osobiste zapoznanie się ze stanem nieruchomości.

W górę