Oferta

Nr Oferty: 0506421

Działka budowlana

Silnowo ,

Powierzchnia: 1005.00m2

Cena: 61 500 PLN
Szczegóły
Działka
Osiedle
Powierzchnia 1005.00
Czy jest MPZP ---
Cena 61 500 PLN
Gmina Borne Sulinowo
Ulica ,
Forma własności działki (Nieznany)
Rodzaj działki ---
Cena m2 61 PLN


Nr Oferty: 0506421


Działka budowlana

Silnowo ,

Powierzchnia: 1005.00m2

Cena: 61 500 PLN

Kontakt

Telefon: 943 424 758

Krystyna Malinowska
Telefon: +48 604 440 108
E-mail: km@kontrakt-nieruchomosci.pl

Andrzej Malinowski
Telefon: +48 602 355 418
E-mail: am@kontrakt-nieruchomosci.pl

NOWA NIŻSZA CENA - 61.500ZŁ!
ATRAKCYJNA DZIAŁKA BUDOWLANA,
POŁOŻONA W SILNOWIE, W POBLIŻU JEZIORA PILE.
Cena brutto z VAT, Kupujący nie płaci 2% pcc.

Oferujemy do sprzedaży działkę budowlaną nr 417/11 (nr 12 na mapie) o powierzchni 1005m2, położoną w Silnowie w gminie Borne Sulinowo, w odległości ok. 1,2 km od Jeziora Pile.      

W planie zagospodarowania przestrzennego działka oznaczona jest symbolem 19 MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.  
W zakresie szczegółowych parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania, na terenach oznaczonych symbolami: 19MN ustala się: 
- lokalizację budynków mieszkalnych jednorodzinnych wolno stojących; 
- dopuszczenie: 
a) zachowania, przebudowy lub rozbudowy istniejących budynków w zabudowie bliźniaczej, 
b) lokalizacji budynków pomocniczych, 
c) lokalizacji sieci lub obiektów infrastruktury technicznej, 
- lokalizację na jednej działce budowlanej nie więcej niż jednego budynku mieszkalnego jednorodzinnego, przy czym dopuszcza się przebudowę, rozbudowę lub nadbudowę istniejących budynków mieszkalnych;  
- powierzchnię nowo wydzielanej działki budowlanej nie mniejszą niż 1000 m2; 
- powierzchnię zabudowy nie większą niż 25% powierzchni działki budowlanej, przy czym nie większą niż 250 m2, w tym powierzchnię zabudowy budynków pomocniczych na jednej działce budowlanej nie większą niż 60 m2; 
- teren biologicznie czynny nie mniejszy niż 50% powierzchni działki budowlanej; 
- wysokość zabudowy: 
a) dla budynków mieszkalnych - 2 kondygnacje nadziemne, w tym poddasze, przy czym nie więcej niż 9 m, 
b) dla budynków pomocniczych - 1 kondygnację nadziemną i nie więcej niż 5 m; 
- kąt nachylenia połaci dachowych: 
a) dla budynków mieszkalnych od 30o do 45o, 
b) dla budynków pomocniczych do 12o lub od 30o do 45o; 
- lokalizację budynków mieszkalnych w układzie kalenicowym; 
- dostęp terenu 19MN do przyległych dróg wewnętrznych, z dopuszczeniem istniejących zjazdów na teren 4KD-Z. 
Działka znajduje się na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu "Pojezierze Drawskie". 

Dojazd do działki drogą prywatną wewnętrzną (udział).  

Media:  
- prąd, kanalizacja – w drodze, 
- wodociąg przy drodze.  

Klasy gruntów: grunty orne RV.  
Przed wybudowaniem budynku działka podlega procedurze wyłączenia gruntów z produkcji rolnej w Starostwie Powiatowym.   
Orientacyjne wymiary: ok. 17m x 56m.
 
NA SPRZEDAŻ PRZEZNACZONE SĄ RÓWNIEŻ DZIAŁKI SĄSIEDNIE (OZNACZONE NA MAPIE).   
 
Kupujący bez prowizji.     
Przedstawione informacje zostały opracowane na podstawie danych uzyskanych od Zamawiającego, mogą różnić się od stanu faktycznego i ulec zmianie oraz nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Warunki wykonania infrastruktury technicznej do uzgodnienia z instytucjami branżowymi.          
Zalecamy osobiste zapoznanie się ze stanem nieruchomości.            
czytaj dalej


Kontakt

Telefon: 943 424 758

Krystyna Malinowska
Telefon: +48 604 440 108
E-mail: km@kontrakt-nieruchomosci.pl

Andrzej Malinowski
Telefon: +48 602 355 418
E-mail: am@kontrakt-nieruchomosci.pl


61 500.00 PLN

61.19 PLN / m2


Miejscowość: Silnowo
Województwo: Zachodniopomorskie
Ilość kondygnacji: 0
NOWA NIŻSZA CENA - 61.500ZŁ! ATRAKCYJNA DZIAŁKA BUDOWLANA, POŁOŻONA W SILNOWIE, W POBLIŻU JEZIORA PILE. Cena brutto z VAT, Kupujący nie płaci 2% pcc. Oferujemy do sprzedaży działkę budowlaną nr 417/11 (nr 12 na mapie) o powierzchni 1005m2, położoną w Silnowie w gminie Borne Sulinowo, w odległości ok. 1,2 km od Jeziora Pile. W planie zagospodarowania przestrzennego działka oznaczona jest symbolem 19 MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. W zakresie szczegółowych parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania, na terenach oznaczonych symbolami: 19MN ustala się: - lokalizację budynków mieszkalnych jednorodzinnych wolno stojących; - dopuszczenie: a) zachowania, przebudowy lub rozbudowy istniejących budynków w zabudowie bliźniaczej, b) lokalizacji budynków pomocniczych, c) lokalizacji sieci lub obiektów infrastruktury technicznej, - lokalizację na jednej działce budowlanej nie więcej niż jednego budynku mieszkalnego jednorodzinnego, przy czym dopuszcza się przebudowę, rozbudowę lub nadbudowę istniejących budynków mieszkalnych; - powierzchnię nowo wydzielanej działki budowlanej nie mniejszą niż 1000 m2; - powierzchnię zabudowy nie większą niż 25% powierzchni działki budowlanej, przy czym nie większą niż 250 m2, w tym powierzchnię zabudowy budynków pomocniczych na jednej działce budowlanej nie większą niż 60 m2; - teren biologicznie czynny nie mniejszy niż 50% powierzchni działki budowlanej; - wysokość zabudowy: a) dla budynków mieszkalnych - 2 kondygnacje nadziemne, w tym poddasze, przy czym nie więcej niż 9 m, b) dla budynków pomocniczych - 1 kondygnację nadziemną i nie więcej niż 5 m; - kąt nachylenia połaci dachowych: a) dla budynków mieszkalnych od 30o do 45o, b) dla budynków pomocniczych do 12o lub od 30o do 45o; - lokalizację budynków mieszkalnych w układzie kalenicowym; - dostęp terenu 19MN do przyległych dróg wewnętrznych, z dopuszczeniem istniejących zjazdów na teren 4KD-Z. Działka znajduje się na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu "Pojezierze Drawskie". Dojazd do działki drogą prywatną wewnętrzną (udział). Media: - prąd, kanalizacja – w drodze, - wodociąg przy drodze. Klasy gruntów: grunty orne RV. Przed wybudowaniem budynku działka podlega procedurze wyłączenia gruntów z produkcji rolnej w Starostwie Powiatowym. Orientacyjne wymiary: ok. 17m x 56m. NA SPRZEDAŻ PRZEZNACZONE SĄ RÓWNIEŻ DZIAŁKI SĄSIEDNIE (OZNACZONE NA MAPIE). Kupujący bez prowizji. Przedstawione informacje zostały opracowane na podstawie danych uzyskanych od Zamawiającego, mogą różnić się od stanu faktycznego i ulec zmianie oraz nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Warunki wykonania infrastruktury technicznej do uzgodnienia z instytucjami branżowymi. Zalecamy osobiste zapoznanie się ze stanem nieruchomości.

W górę