Oferta

Nr Oferty: 0506675

Działka rekreacyjna

Dołgie ,

Powierzchnia: 907.00m2

Cena: 49 000 PLN
Szczegóły
Działka
Osiedle
Powierzchnia 907.00
Czy jest MPZP ---
Cena 49 000 PLN
Gmina Biały Bór
Ulica ,
Forma własności działki (Nieznany)
Rodzaj działki ---
Cena m2 54 PLN


Nr Oferty: 0506675


Działka rekreacyjna

Dołgie ,

Powierzchnia: 907.00m2

Cena: 49 000 PLN

Kontakt

Telefon: 943 424 758

Krystyna Malinowska
Telefon: +48 604 440 108
E-mail: km@kontrakt-nieruchomosci.pl

Andrzej Malinowski
Telefon: +48 602 355 418
E-mail: am@kontrakt-nieruchomosci.pl

DOŁGIE - DZIAŁKA BLISKO JEZIORA, IDEALNA NA REKREACJĘ I WYPOCZYNEK,
OK. 17 KM OD SZCZECINKA.
Kupujący nie płaci 2% PCC. Cena zawiera podatek VAT.

Oferujemy do sprzedaży działkę rekreacyjną nr 198/419 o pow. 907 m2, bardzo ładnie położoną, blisko jeziora Dołgie (ok. 500 m) i gminnej plaży (ok. 700 m), w pobliżu sąsiednich zabudowań - nowe domy mieszkalne oraz działek wykorzystywanych rekreacyjnie.
Działka o terenie równym.

Jezioro Dołgie ma pow. ok. 310,8 ha, długość ok. 8,5 km, głębokość do ok. 19 metrów i jest jeziorem rynnowym polodowcowym o bardzo czystej wodzie.
Miejscowość położona jest w gminie Biały Bór, w woj. zachodniopomorskim, około 3 km od drogi krajowej nr 20, trasy Szczecinek – Biały Bór.
Idealne miejsce do zamieszkania i odpoczynku.

W planie zagospodarowania przestrzennego działka oznaczona jest symbolem ML - tereny zabudowy rekreacji indywidualnej.
Określono następujące zasady zagospodarowania terenu i kształtowania zabudowy (m. in.):
- wysokość zabudowy do 2 kondygnacji nadziemnych (w tym poddasze użytkowe);
- geometria dachów: dwu lub wielospadowe;
- nachylenie połaci dachowych: od 30 do 50 stopni;
- powierzchnia zabudowy: maks. 30% powierzchni działki;
- powierzchnia biologicznie czynna: min. 50% powierzchni działki.
Określono następujące zasady w zakresie infrastruktury technicznej (m. in.):
- zasilenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej;
- zaopatrzenie w wodę: z sieci, do czasu realizacji sieci dopuszcza się zaopatrzenie w wodę z ujęć własnych;
- odprowadzenie ścieków: do kanalizacji sanitarnej, do czasu realizacji kanalizacji sanitarnej dopuszcza się odprowadzenie ścieków do zbiorników bezodpływowych, dopuszcza się stosowanie indywidualnych systemów typu przydomowa oczyszczalnia ścieków lub pompownia ścieków;
- w zakresie kanalizacji deszczowej i odprowadzenia wód gruntowych ustala się realizację systemu odprowadzenia wód deszczowych poprzez retencję gruntową: odprowadzenie wód na własny grunt i/lub magazynowanie w zbiornikach (otwartych lub zamkniętych) zgodnie z przepisami odrębnymi;
- w zakresie zaopatrzenia w ciepło ustala się: ogrzewanie budynków z indywidualnych lub lokalnych kotłowni opalanych paliwami stałymi, gazowymi, olejem opałowym lub biomasą, dopuszcza się alternatywne systemy wykorzystujące źródła energii: pompy ciepła, kolektory słoneczne, energię elektryczną, itp., jako ogrzewanie wspomagające można użyć kominków i piecyków kominkowych, zgodnie z wymogami przepisów odrębnych.
Działka znajduje się na Obszarze Chronionego Krajobrazu Jeziora Szczecineckie.

Orientacyjne wymiary działki: ok. 26m x 35m. 

Dojazd: drogą z płyt betonowych, asfaltem oraz ostatni odcinek ok. 450 m drogą polną (poprzez służebność i udział i w działce stanowiącej drogę wewnętrzną).

Klasy gruntów: grunty orne RV.
Zapraszamy na prezentację. 

Kupujący bez prowizji.
Przedstawione informacje zostały opracowane na podstawie danych uzyskanych od Zamawiającego, mogą różnić się od stanu faktycznego i ulec zmianie oraz nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Warunki wykonania infrastruktury technicznej do uzgodnienia z instytucjami branżowymi.
Zalecamy osobiste zapoznanie się ze stanem nieruchomości.
czytaj dalej


Kontakt

Telefon: 943 424 758

Krystyna Malinowska
Telefon: +48 604 440 108
E-mail: km@kontrakt-nieruchomosci.pl

Andrzej Malinowski
Telefon: +48 602 355 418
E-mail: am@kontrakt-nieruchomosci.pl


49 000.00 PLN

54.02 PLN / m2


Miejscowość: Dołgie
Województwo: Zachodniopomorskie
Ilość kondygnacji: 0
DOŁGIE - DZIAŁKA BLISKO JEZIORA, IDEALNA NA REKREACJĘ I WYPOCZYNEK, OK. 17 KM OD SZCZECINKA. Kupujący nie płaci 2% PCC. Cena zawiera podatek VAT. Oferujemy do sprzedaży działkę rekreacyjną nr 198/419 o pow. 907 m2, bardzo ładnie położoną, blisko jeziora Dołgie (ok. 500 m) i gminnej plaży (ok. 700 m), w pobliżu sąsiednich zabudowań - nowe domy mieszkalne oraz działek wykorzystywanych rekreacyjnie. Działka o terenie równym. Jezioro Dołgie ma pow. ok. 310,8 ha, długość ok. 8,5 km, głębokość do ok. 19 metrów i jest jeziorem rynnowym polodowcowym o bardzo czystej wodzie. Miejscowość położona jest w gminie Biały Bór, w woj. zachodniopomorskim, około 3 km od drogi krajowej nr 20, trasy Szczecinek – Biały Bór. Idealne miejsce do zamieszkania i odpoczynku. W planie zagospodarowania przestrzennego działka oznaczona jest symbolem ML - tereny zabudowy rekreacji indywidualnej. Określono następujące zasady zagospodarowania terenu i kształtowania zabudowy (m. in.): - wysokość zabudowy do 2 kondygnacji nadziemnych (w tym poddasze użytkowe); - geometria dachów: dwu lub wielospadowe; - nachylenie połaci dachowych: od 30 do 50 stopni; - powierzchnia zabudowy: maks. 30% powierzchni działki; - powierzchnia biologicznie czynna: min. 50% powierzchni działki. Określono następujące zasady w zakresie infrastruktury technicznej (m. in.): - zasilenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej; - zaopatrzenie w wodę: z sieci, do czasu realizacji sieci dopuszcza się zaopatrzenie w wodę z ujęć własnych; - odprowadzenie ścieków: do kanalizacji sanitarnej, do czasu realizacji kanalizacji sanitarnej dopuszcza się odprowadzenie ścieków do zbiorników bezodpływowych, dopuszcza się stosowanie indywidualnych systemów typu przydomowa oczyszczalnia ścieków lub pompownia ścieków; - w zakresie kanalizacji deszczowej i odprowadzenia wód gruntowych ustala się realizację systemu odprowadzenia wód deszczowych poprzez retencję gruntową: odprowadzenie wód na własny grunt i/lub magazynowanie w zbiornikach (otwartych lub zamkniętych) zgodnie z przepisami odrębnymi; - w zakresie zaopatrzenia w ciepło ustala się: ogrzewanie budynków z indywidualnych lub lokalnych kotłowni opalanych paliwami stałymi, gazowymi, olejem opałowym lub biomasą, dopuszcza się alternatywne systemy wykorzystujące źródła energii: pompy ciepła, kolektory słoneczne, energię elektryczną, itp., jako ogrzewanie wspomagające można użyć kominków i piecyków kominkowych, zgodnie z wymogami przepisów odrębnych. Działka znajduje się na Obszarze Chronionego Krajobrazu Jeziora Szczecineckie. Orientacyjne wymiary działki: ok. 26m x 35m. Dojazd: drogą z płyt betonowych, asfaltem oraz ostatni odcinek ok. 450 m drogą polną (poprzez służebność i udział i w działce stanowiącej drogę wewnętrzną). Klasy gruntów: grunty orne RV. Zapraszamy na prezentację. Kupujący bez prowizji. Przedstawione informacje zostały opracowane na podstawie danych uzyskanych od Zamawiającego, mogą różnić się od stanu faktycznego i ulec zmianie oraz nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Warunki wykonania infrastruktury technicznej do uzgodnienia z instytucjami branżowymi. Zalecamy osobiste zapoznanie się ze stanem nieruchomości.

W górę